Svenska Föreningens årsmöte 2021

Kallelse till Årsmöte i Svenska föreningen på Island 2021

Datum: torsdag den 25 februari 2021
Tid: 20:00
Plats: online via Teams, vänligen anmäl er via formuläret så skickar vi ut en deltagarlänk
Anmälan: link

De viktigaste punkterna på dagordningen på årsmötet är de sedvanliga:

  • Framläggande av Årsredovisning 2020 (inkomster och utgifter)
  • Verksamhetsberättelse 2020 (våra program/aktiviteter)
  • Förslag till Verksamhetsplan 2021
  • Val av styrelse 2021

Du får gärna ta kontakt med Nils Carlsson (nils@nilscarlsson.se), som är sammankallande i valberedningen, om du har förslag på lämpliga och engagerade personer till styrelsen 2021.

Styrelsens uppgifter:
Nuvarande styrelses uppgifter inför årsmötet är att summera föregående års program och komma med förslag till kommande års program.

Är det något evenemang som du skulle vilja se oss arrangera så tveka inte att meddela oss din önskan. Du kan också framföra din önskan om val av hedersmedlem till Nils.

Anmälan via formulär krävs eftersom vi kommer att skicka ut deltagarlänk innan mötet och behöver därför dina kontaktuppgifter.

Varmt välkommen!