Styrelsen 2021

Styrelsen 2021:
Ordförande: Maria Hedman a.maria.hedman (at) gmail.com
Vice ordförande: Birna Björnsdóttir
Kassör: Jenny Fredriksson
Sekreterare: Lisa Knutsson
Ledamöter: Birgir Tómasson och Sofia Lindström
Suppleanter: Ingimundur Gíslason och Tryggve Folkeson
Adjungerad: Susanne Lööf
Revisor: Ingrid Svensson