Lög – Sænska Félagið á Íslandi

Nafn Félagsins er Svenska Föreningen på Island (Sænska Félagið á Íslandi)

§ 2 Tungumál

Opinbert tungumál félagsins er Sænska

§ 3  Tilgangur

Tilgangur félagsins er að:

við notalegar aðstæður sameina Svía og aðra  einstaklinga sem tala sænsku með tengingu og áhuga á Svíþjóð

gæta að, hlúa að og vernda og einnig upplýsa um sænskar hefðir og siði

ekki vera rekið sem arðbær starfsemi heldur er allur ágóði látinn renna til félagsmanna skv. ákvörðun ársfundar eða stjórnar félagsins

Aðild að félaginu fær sá sem uppfyllir skilyrðin með tilgangi félagsins og einnig fjölskylda viðkomandi

§ 5 Félagsfundir

Félagið skal árlega halda a.m.k. 3 félagsfundi og þar af er einn þeirra ársfundur. Félagsfundir geta verið af öðrum toga en  skv. tilgangi félagsins

§ 6 Félagsgjöld

Félagsgjald er eitt gjald á hvert heimili. Ársfundur ákveður upphæð félagsgjaldsins

§ 7  Atkvæðaréttur

Atkvæðarétt í félaginu hafa allir sem hafa borgað félagsgjald en aðeins einn á hverju heimili hefur atkvæðarétt og einnig hafa heiðursmeðlimir atkvæðarétt

§ 8 Lög

Lög félagsins eru ákveðin á ársfundi. Tillögur að breytingum á lögum félagsins skulu ákveðnar á tveimur ársfundum  í röð, þar af skal einn ársfundur vera venjulegur ársfundur. Þessar ákvarðanir að breytingum á lögum félagsins skulu gerðar  með 2/3 meirihluta fundar

§ 9 Stjórn

Stjórn félagsins er æðsta úrskurðarvald félagsins milli ársfunda . Stjórnin samanstendur af  formanni, varaformanni, ritara, gjaldkera sem eru valdir á ársfundi í tvö ár, einnig  2 stjórnarmeðlimir og tveir varamenn sem ársfundur velur til tveggja ára. Stjórnin skal árlega halda a.m.k. 6 fundi með fundarskráningu og eru ákvarðanir afgerandi ef a.m.k. 3 stjórnarmenn með atkvæðisrétt eru viðstaddir

Ákvarðanir stjórnar eru teknar með einföldum meirihluta og hefur formaður endanlegt atkvæði.

Við sérstök verkefni getur stjórnin fengið til sín einn eða fleiri félagsmenn til samstarfs/adjungerad. Samstarfsmaður hefur ekki atkvæðarétt

§ 10 Ársfundur

Ársfundur er æðsta úrskurðarvald félagsins og skal haldinn í Febrúarmánuði. Tilkynning um ársfund á að senda út a.m.k.. mánuði fyrir fundinn. Eftirfarandi dagskrá á að fylgja á ársfundi

Fundur settur

Kosning fundarstjóra

Kosning ritara fundar

Kosning þess sem telur atkvæði

Ákvörðun kjörskrár

Samþykkt þeirra sem eru með umboð

Starfsemis skýrsla

Fjárhagsskýrsla

Tillögur stjórnar að starfsemisáætlun fyrir næsta starfsár félagsins

Tillaga stjórnar að fjárhagsáætlun næsta starfsemis ár

Félagsgjald fyrir næsta starfsemis ár

Skýrsla endurskoðanda

Stjórnarmeðlimir virtir ábyrgð

Val af

Formanni í tvö ár (ójöfn ár)

varaformanni í tvö ár (jöfn ár)

ritara í tvö ár (ójöfn ár)

gjaldkera í tvö ár (jöfn ár)

tveir stjórnarmeðlimir í eitt ár

tveir varamenn í eitt ár

endurskoðandi í eitt ár

Lög

Heiðursmeðlimir

Aðrar spurningar

Ársfundi slitið

§ 11 Auka ársfundur

Auka ársfund er hægt að halda að tillögu stjórnar, þegar bókarinn krefst auka fundar eða þegar a.m.k. ¼ af félagsmönnum krefst þess. Í köllun til auka ársfundar sem á að tilkynna a.m.k. mánuði fyrir fundinn á að koma fram hvað á að ræða á fundinum.

Auka ársfundur þar sem ekki er hægt að taka ákvörðun í öðrum erindum en þeim sem er sagt til um í tilkynningu til auka ársfundar getur í fyrsta lagi verið haldinn tveimur mánuðum eftir vanalegan ársfund

§ 12 Heiðursmeðlimir

Stjórn félagsins getur gefið tillögur að heiðursmeðlimum sem hafa  þjónað tilagangi félagsins vel , árfundur greiðir atkvæði um heiðursmeðlim

§ 13 Endurskoðandi

Ársfundur félagsins velur endurskoðanda sem á að fara yfir  bókhald félagsins og skráningu og einnig skila skýrslu endurskoðanda a.m.k. 14 dögum fyrir ársfundinn

§ 14 Útilokun

Hægt er að útiloka félagsmann úr félaginu sem talinn er hafa á alvarlegan hátt skaðað félagið eftir ákvörðun á ársfundi. Meðan beðið er eftir ákvörðun ársfundar getur stjórnin ákveðið að útiloka félagsmann. Félagsmaður sem hefur ekki borgað félagsgjald síðustu 3 árin verður sjálfkrafa vísað úr félaginu. Ný aðild að félaginu fæst með því að borga félagsgjald og vanskilagjöld

§ 15 Upplausn

Hægt er að leysa upp félagið með því að ákveða það á tveimur ársfundum sem haldnir eru í röð og þarf annar þeirra að vera vanalegur ársfundur. Eignir félagsins skiptast skv. ákvörðun sem tekin er á vanalega ársfundinum