Hedersmedlem Stig A. Wadentoft er avliden

Vår hedermedlem Stig har avlidit efter en tids sjukdom. Stig betydde mycket för oss i föreningen så det är med stor sorg vi lägger ut denna bild idag. Våra djupaste kondolianser går till de närmaste. Vila i frid, älskade Stig.