Kallelse: Årsmöte måndag 29/2

Årsmöte i Svenska föreningen måndag 29 februari 2016

images
Hjärtligt välkomna att delta!

Datum   Måndag den 29/2
Tid          19.00
Plats      Föreningen Nordens lokal (Ódinsgata 7)

De viktigaste punkterna på dagordningen är de sedvanliga:

Framläggande av Årsredovisning 2015 (inkomster och utgifter)
Verksamhetsberättelse 2015
Förslag till Verksamhetsplan 2016
Val av styrelse 2016

Och som vanligt uppmanar vi medlemmarna att göra sin röst hörd och föreslå lämpliga och engagerade personer till styrelsen 2016.