Islänningasagornas värld

Välkomna till ett seminarium om Islänningasagornas värld

Salen i Nordens hus

Torsdag 19 mars

Klockan 17.00 – 18.30

saenska1
Alla är hjörtligt välkomna till några spännande föreläsningar om nyöversättningarna av islänningasagorna som nu finns utgivna på Saga Forlag

Gratis inträde! Föreläsningarna hålls på isländska, svenska, norska och danska.

År 2014 blev samtliga 40 islänningasagor och 49 tåtar (kortsagor) utgivna i nyöversättning i de tre nordiska länderna Sverige, Norge och Danmark. I förordet till de tre utgåvorna betonar de tre nordiska statsministrarna islänningasagornas roll, både som isländsk nationallitteratur och som gemensamt nordiskt kulturarv, samt pekar på den betydelse som islänningasagorna haft för generationer av nordiska författare.

Temat för föreläsningarna kommer å ena sidan vara hur de isländska sagorna har inspirerat nordiska författare i olika perioder och å andra sidan belysa själva nyöversättningarna. Hur översätter man islänningasagorna till ett modernt språk? Och hur har redaktörerna i Sverige, Norge och Danmark hanterat den här problematiken?

Jón Karl Helgason, professor i litteratur vid Islands universitet inleder med en föreläsning om hur den norske författaren Henrik Ibsen fann inspiration i de isländska sagorna i sitt tidiga författarskap.

Därefter berättar Gro-Tove Sandsmark, Gísli Magnússon och Mikael Males om sin erfarenhet av att översätta medeltida sagotexterna till ett modernt språk. I de olika länderna har huvudredaktörerna valt skilda strategier för översättningarna – och dessa skilda strategier kommer att belysas. Gro-Tove Sandsmark är docent i norska vid Islands universitet och har översatt till norska. Gísli Magnússon är lektor i danska och har översatt till danska. Mikael Males är post doc i norrøn filologi vid Oslo universitet och har översatt till svenska.

Islänningasagorna
Sagorna handlar om människor och händelser på Island och i Norden vid vikingatidens höjdpunkt. Berättelserna anses vara bevarade i muntlig form sedan 800- och 900-talet, men sammanställdes senare som självständiga litterära verk av anonyma författare på 1200- och 1300-talen. Här finner man den mäktiga skådeplatsen som berättar om människor i Norden under medeltiden och deras världsbild. Det är historierna om märkliga kvinnor och män, skalder och fredlösa, stridsmän och skojare som med äran och hedern som rättesnöre tävlar om kärleken och makten.

Utan överdrift kan man beteckna de isländska släktsagorna som Nordens enda samlade originella insats i världslitteraturen. – Peter Hallberg

Ingen stil kan förefalla enklare, trovärdigare, kyskare – en stil klar som källvatten, en stil utan förrädiskt känslogrums, en stil som tycks visa fram verkligheten i dess mest essentiella form.
– Lars Lönnroth

 
Arrangemanget ingår i en serie kallad Café Lingua:
Café Lingua – levande språk är ett forum för språk och kultur initierat av Borgarbókasafnið  i samarbete med Nordens hus, Vigdís Finnbogadóttir-institutet för främmande språk, isländska som andraspråk och de nordiska lektorerna vid Islands universitet.