Föreningens årsmöte 20 februari

Kallelse till Årsmöte 2020 i Svenska föreningen på Island

Datum: torsdag den 20 februari 2020
Tid: 19:00
Plats: Föreningen Nordens lokaler på Óðinsgata 7, Reykjavik.
Vi bjuder på kaffe och lätt tilltugg.

De viktigaste punkterna på dagordningen på årsmötet är de sedvanliga:
– Framläggande av Årsredovisning 2019 (inkomster och utgifter)
– Verksamhetsberättelse 2019 (våra program/aktiviteter)
– Förslag till Verksamhetsplan 2020
– Val av styrelse 2020

Du får gärna ta kontakt med Nils Carlsson (nils@nilscarlsson.se), som är sammankallande i valberedningen, om du har förslag på lämpliga och engagerade personer till styrelsen 2020.

Styrelsens uppgifter:
Nuvarande styrelses uppgifter inför årsmötet är att summera föregående års program och komma med förslag till kommande års program.

Är det något evenemang som du skulle vilja se oss arrangera så tveka inte att meddela oss din önskan. Du kan också framföra din önskan om val av hedersmedlem till Nils.

Ingen anmälan krävs.

Varmt välkommen!

svenskaf